Semar Mendem (lanjutan)

DHAGELAN WAYANG MALANGAN

Lanjutan Lakon Semar Mendem

 

Oleh Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan*)

 

Pada cerita yang lalu (Bagian I)  Gareng mengadukan nasibnya kepada Ayahandanya (Ki Lurah Semar Bodronoyo) bahwa dirinya akan tergeser oleh prajurit dari Pringgodani dalam tugasnya sebagai lurah prajurit di Karangkedempel.

 

Gareng : Romo Semar iki piye, dilaporori anak-anake kok ora mudheng. 

 

Semar : Ngene thole…, anak-anakku…, Gareng, Petruk lan Bagong anggonku turu kepati utowo rodo suwe, amargo pirang-pirang dino iki aku lan wargo Klampis Ireng podho ngopyak-ngopyak anane pagebluk “uler wulu”. 

 

Petruk : Wow layak! Swarane Romo Semar koyo wong kang lagi mendem. 

 

Bagong : Mo…, saiki lak yo wis sehat to?  Kadit kubam (tidak mabuk) maneh, hehehe… 

 

Gareng : Bab babagan tata praja, aku iki lak yo Lurahe Prajurit Karangkedempel kang dipercaya karo Kanjeng Sinuwun Puntodewo kinen ngayahi “jejibahan keamanan” neng tlatah kene. Ananging saiki Sinuwun Gatutkaca, Ontorejo lan Ontoseno kang bakal dadi lurahe prajurit neng tlatah Karangkedempel. 

 

Petruk : Kang Gareng, kowe biyen nate melu olah tatakaprajan, olah kaprajuritan lan olah kanoragan. Malah diparingi kaprigelan dadi “telik sandi”. Rak yo ngono ta Kang Gareng? 

 

Bagong 

 

 

: Telik sandi kuwi lak pelajaran mangan “kintel” sing diwulang karo “Saribin”.
Petruk : Wis…, Bagong iki ora genah, kuwi dudu mangan kintel arane kodhok, kuwi ngono “inteljen”, lan sing mulang dudu Pak Saribin sing penggaweyane golek kodhok neng sawah, kuwi ngono “BIN” singkatan soko Badan Inteljen Nasional. 

 

Semar : Eeee…, Ndoro Gatutkoco kuwi lak prajurit kang “biso mabur”, Ndoro Ontorejo kuwi lak prajurit kang “biso ambles bumi” lan Ndoro Ontoseno kuwi lak prajurit kang “biso kambang ing nduwure banyu”. We…, lhadalah…, kuwi pakem endi sing dienggo? 

 

Gareng : Yo kuwi Mo sing nggarahi aku bingung. 

 

Semar : Ngene thole…, kowe lan aku iki “drajate amung batur”. Tembung “batur” (embat-embate pitutur), kuwi ateges bisane amung maringi pitutur marang bendarane, “purbowaseso” ono ing astane ratu gustimu. 

 

Petruk : Wow ngono…, dadi batur kuwi “ora oleh pinter lan bener”? 

 

Semar : Piye yo? Aku “jines” neng Klampis Ireng iki kurang telung taun. Dino iki lagi mikirake persiapan “pangsiun”. Aku kepingin dadi petani lan dadi MC (momong cucu). Yen tak rasak-rasake pancen koyo ngono kuwi, sing oleh pinter lan bener kuwi amung nalendra, mohoresi lan ratu gustimu. Nadyan kowe ono sing wis lulus Magister Ilmu Pemerintahan UB, Doktor Sosiologi UB, malah sedilut engkas Petruk dadi Doktor Akuntansi UB. 

 

Petruk : Jagat dewo bathoro! Yo jagate wong Jowo! Dino iki akeh wong Jowo sing ilang “Jawane”! Hem…! 

 

Semar : Wis thole…, ojo kok terusake anggonmu anggetuni perkara kuwi. Ayo podho mangan sego anget karo sambel tempe penyet, sing tempe kacange digodhok dadi siji karo  kulup, tomat, lan lomboke. Iki “sambel sehat” sing ora digoreng nganggo lengo. Amung digodhog nganggo  banyu wae. 

 

Bagong : Padine Romo Semar ojire sibun (uangnya habis) amergo tanggale kewut (tanggalnya tua) kadit osi ukut ongel ngerog (tidak bisa membeli minyak goreng), hehehe…

 

Tancep Kayon (TAMAT).

Post Author: Djoko Rahardjo

11 thoughts on “Semar Mendem (lanjutan)

  djoko rahardjo

  (9 Mei 2011 - 08:21)

  Terima kasih saya ucapkan kepada yth.

  1. Sam Teguh Priyanto, memang betul dialog Dhagelan Wayang Malangan cenderung ke bahasa Jawa “Pinathok” yakni Yogyakarta, Surakarta dan Semarang. Ternyata untuk menggunakan bahasa Arema itu cukup sulit tetapi saya berusaha untuk mencobanya. Mengenai “Selor Lancuran Mergosono” saya baru tahu dari tulisan Sam Teguh.

  2. Mbak Debrina Rahmawati, saya berusaha menulis “kamus mini” pada setiap cerita wayang yang akan datang.

  teguh priyanto

  (6 Mei 2011 - 10:19)

  Selor Lancuran Mergosono

  Gnaro Ngalam saiki kadit kanyab sing uat, apais Selor Lancuran Mergosono iku. Selor iku jeneng, lancuran iku maksud e nom-nom an, Mergosono jeneng Kampung sing saiki wilayah Jl. Kol Sugiono Kodya Malang. Lha opo kipa e Selor koq diangkat ndik tulisan iki, critane ngene,.
  Tokoh Selor iku dilanek gnaro Ngalam sebab tau diangkat idad lakon panggung sandiwara Ludruk sing saiki wis kadit ono. Lha tema ocrit e gak bedo karo lakon Sarip Tambak Oso, yoiku ngocritno romantika sosial jaman sepur lempung mari perang kemerdekaan Class ke II tahun tekes an. Tokoh Selor iku makili sosok nom-nom an jaman iku sing isik revolosioner, unyap prisip kadit owot-owot tapi ono sing lawejdan tak ukut. Gnaro opo kera Onosogrem, Amalatok, Lodikrasap, Kutobedah, Kedung Kandang, Buring, Gadang kadit ono sing gak uat apais Selor iku. Kera e gak ngganteng tapi yo gak kele nemen, ketail sangar tapi asline kalem, kulitan e sawo mateng, awak e dempal, nawakan e kane dadi olob e yo kanyab. (bersambung)

  suliADI RS

  (4 Mei 2011 - 14:43)

  @Ki Dalang Djoko R. > Yen nyawang kahanan ono ing Deso Karangkedempel, kudune Ki Lurah Semar Bodroyono kudu iso nangkep. Opo sing dadi penjaluk ane wargane lan iso nengahi supoyo wargane adem ayem, tentrem, terus sing utomo supoyo kahanan ing Karang pedesane dadi aman galiman. Opo sing ono didandani sing apik, ora usah njupuk prajurit maneh. Malah-malah yen ora iso ngramute iso dadi padhu karo kancane dhewe.

  Yen wis koyo ngene iku tugase Ki Lurah Semar, yoiku kabeh dilonggohno jegrek, diajak musyawaroh sing apik, piye apik’e, lan piye pantese.

  Lak ngono to Ki Dalang…
  Sing penting Desane ayem tentrem, aman galiman, ora onok udur-uduran
  Ayo guyub rukun, sak iyek sak eko proyo

  Nuwun.

  erie

  (4 Mei 2011 - 13:26)

  Ada-ada saja Pak Sugiono ini, kalau di Madiun memang ada kafe yang berjualan bothok tawon, di tempat saya ada bothok laron.

  Lha kalau bothok uler berarti bibirnya siap “ndower” karena ulat/ulernya ada yang belum mati. Seperti lagunya Sule dan Nyunyun: Bibirmu dower…, bibirmu dower, hehehe…

  debrina rahmawati

  (4 Mei 2011 - 12:59)

  Ki Dalang Okodj, saya senang kalau cerita wayang Jawa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masalahnya saya kurang faham/kurang mengerti dengan kata-kata seperti: kinen, ngayahi, jejibahan dll. Trima kasih.

  teguh priyanto

  (4 Mei 2011 - 11:52)

  Malangan opo Kulonan ?
  Saya salut sam Okodj melanjutkan kisah Semar Mendem, alurnya memang bukan dari cerita pakem tapi carangan. Jadi sah-sah saja sam Okodj berkreasi ndapuk Gatotkaca yang Raja Pringgadani dipacaki jadi Gedibal mladus, yang penting misi/pesan yang terkandung dalam cerita itu tersampaikan. Toh, itu cuma Dagelan,…tetapi ketika siapapun membaca bingkai cerita “Dhagelan Wayang Malangan”Oleh Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan, maka pikirannya pasti Ki Dalang akan Menggelar Wayang Malangan sesuai bingkainya. Okeylah meskipun kita ternyata disuguhi Wayang Kulonan tetapi setidaknya ada dialog Malangan oleh tokoh Bagong yang tidak identik Arema karena minim Osob Kelaban. Ok Ki Dalang sam Okodj, salut dan terus berkarya.

  sugiono

  (4 Mei 2011 - 11:40)

  Eyang Rames (Semar) sedang sibuk membasmi ulat bulu. Bagaimana kalau ulat bulu itu dibuat “bothok”? Bothok tawon kan sudah ada, sekarang diciptakan “kothob uler”, itu baru namanya inovasi hehehe…

  Ki Dalang Djoko, Padukuhan “Karangkedempel” itu kan luasnya hampir sama dengan Padukuhan “Karangpilang”, Kelurahan/Desa Sumbersari, Kota Malang. Mengapa untuk mengamankan padukuhan saja kok harus mendatangkan Pasukannya Raden Gatutkaca (TNI AU), Raden Onterejo (TNI AD), dan Raden Ontoseno (TNI AL)?

  Pengamanan tingkat desa itu biasanya cukup 1 personil TNI AD (Babinsa), 1 personil Polri (Binmas) dan 1 regu Linmas. Apa di Karangkedempel ada “teroris”?

  sugiono

  (4 Mei 2011 - 11:26)

  Eyang Rames (Semar) sedang sibuk membasmi ulat bulu. Bagaimana kalau ulat bulu itu dibuat “bothok”? Bothok tawon kan sudah ada, sekarang diciptakan “kothob uler”, itu baru namanya inovasi hehehe…

  Ki Dalang Djoko, Padukuhan “Karangkedempel” itu kan luasnya hampir sama dengan Padukuhan “Karangpilang”, Kelurahan/Desa Sumbersari, Kota Malang. Mengapa untuk mengamankan padukuhan saja kok harus mendatangkan Pasukannya Raden Gatutkaca (TNI AU), Raden Onterejo (TNI AD), dan Raden Ontoseno (TNI AL)?

  Pengamanan tingkat desa itu biasanya cukup 1 personil TNI AD (Babinsa), 1 personil Polri (Binmas) dan 1 regu Linmas. Apa di Karangkedempel ada “teroris”?

  Dwi Mulyono

  (3 Mei 2011 - 13:01)

  Yth. Ki Dalang Djoko Rahardjo, saya orang Jawa yang tidak begitu faham dengan cerita wayang. Saya pernah mendengar lakon “Petruk Dadi Ratu”, secara logika ini suatu “peningkatan” dari rakyat jelata menjadi ratu.

  Tapi isi dari cerita “Semar Mendem” yang ditulis Ki Dalang Djoko Rahardjo merupakan kebalikan dari “Petruk Dadi Ratu” yaitu Gatutkaca Panglima Perang “melorot” menjadi panglimanya keamanan desa. Hehehe…

  robby alexsander

  (3 Mei 2011 - 12:13)

  Nyuwun sewu Ki Dalang Djoko Rahardjo, kulo badhe taken Gatutkoco niku lak sampun gadah Kasatrian Pringgodani, lakok ajeng dados Lurahe Prajurit Karangkedempel, niku ateges “mandap drajate” saking panglima perang dados panglimane tiang jogo kemit. Sampun duko lho Ki Dalang.

  sogol

  (2 Mei 2011 - 14:15)

  menawi ki Okodj dados sinuhun kulo yakin jenengan dados tiang ingkang saget ngleremake atinipun kawula cilik.amergo ki okodj tumindake” Turdes”,turun desa ing tlatah lebete nagari, dados ki okodj saget nyumurupi menopo ingkang dados reribete para kawula.semono ugo mangarteni kiSemar lan anak anake sing podo umyek amergo ate dilengserake dadi “Ki Lurah sak perangkate”Lha ki okodj yo mireng menawi KiSemar lan anak anake ate ngesot ing ngisore witwitan ambek nakam ngohop lan ngramban….hehehe

Komentar ditutup.