ObAMA vs OsAMA

ObAMA VS  OsAMA

(Nggodak Ngombeg Siroret)

Oleh: Djoko Rahardjo

 

Hulupes nuhat CIA karo Serdadu Akirema nggodak iral’e Osama Bin Laden, ngombeg siroret nomor utas dunia. Presiden Akirema, Barack Hussein Obama ngisaki rabak nok tv, jare Osama Bin Laden dikemblasno karo Serdadu Akirema nok Pakistan. Hulupes nuhat Serdadu Akirema nggodak ngombeg siroret iku, tas kenek dino Unggim, 1 Mei 2011.

 

Idreke Navy Seal koyok gendruwo, ladup-ngalup, kusam-raulek kadit onok sing itreng. Aud urulep Nakusap Khusus (Navy Seal US) ublem nok alapek’e Osama. Nok napid ramake rinjab hiteg. Ojob’e  enom karo kanae kolem itam. Genaro-genaro durung ilal yok  opo  kemblase Ngudeg World Trade Center (WTC), 11 September 2001, genaro sing itam onok agit ubir amil sutar. Itame Osama idad ngenese genaro kanyab.

 

Tayame Osama iram dingayambesno araces Islam langsung diublemno nok tual. Jarene lek dirubuk nok natarad  etak idad “nemunom siroret”. Rabak nok tv,  kana buahe Osama etak mbales itame naragod edeg’e.

 

Lek dirikip jenenge aud genaro wanyok meh odop, bedane nok huruf “b” karo “s”, ObAMA karo OsAMA. Terus onok henam Sadam HUSIEN <–> HUSIEN Obama. Wah…, harajes urab gawe genaro sing orip saiki.

 

 

Terjemahan

 

ObAMA VS OsAMA

(Perburuan Gembong Teroris)

 

Sepuluh tahun CIA dan Tentara Amerika memburu larinya Osama Bin Laden, gembong teroris nomor satu dunia. Presiden Amerika, Barack Hussien Obama memberi kabar di tv, bahwa Osama Bin Laden ditewaskan oleh Tentara Amerika di Pakistan. Sepuluh tahun Tentara Amerika berburu gembong teroris tersebut, baru kena (berhasil) pada hari Ahad, 1 Mei 2011.

Pekerjaan Navy Seal seperti siluman, berangkat-pergi, masuk-keluar tidak ada yang mengerti. Dua peluru Pasukan Khusus (Navy Seal US) menembus (masuk) ke kepalanya Osama. Di dipan kamarnya banjir darah.  Isteri mudanya dan anaknya ikut mati/tewas. Orang=orang banyak ) masyarakat belum lupa bagaimana kehancuran Gedung World Center (WTC), 11 September 2001), orang yang meninggal (korbannya) ada tiga ribu lima ratus. Matginya Osama jadi senang orang banyak.

Mayatnya Osama selesai disholadkan secara Islam langsung dimasukkan ke laut, Katanya kalau dikubur di daratan akan menjadi “monumen teroris”. Kabar di TV, anak buahnya Osama akan membalas matinya/tewasnya pemimpin besarnya.

Kalau dipikir nama dua orang itu hampir sama, bedanya di huruf  “b” dengan huruf “s”, Obama dan Osama. Terus ada lagi Sadam HUSIEN <–> HUSIEN Obama. Wah…, sejarah baru untuk orang yang hidup sekarang.

Semar Mendem (lanjutan)

DHAGELAN WAYANG MALANGAN

Lanjutan Lakon Semar Mendem

 

Oleh Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan*)

 

Pada cerita yang lalu (Bagian I)  Gareng mengadukan nasibnya kepada Ayahandanya (Ki Lurah Semar Bodronoyo) bahwa dirinya akan tergeser oleh prajurit dari Pringgodani dalam tugasnya sebagai lurah prajurit di Karangkedempel.

 

Gareng : Romo Semar iki piye, dilaporori anak-anake kok ora mudheng. 

 

Semar : Ngene thole…, anak-anakku…, Gareng, Petruk lan Bagong anggonku turu kepati utowo rodo suwe, amargo pirang-pirang dino iki aku lan wargo Klampis Ireng podho ngopyak-ngopyak anane pagebluk “uler wulu”. 

 

Petruk : Wow layak! Swarane Romo Semar koyo wong kang lagi mendem. 

 

Bagong : Mo…, saiki lak yo wis sehat to?  Kadit kubam (tidak mabuk) maneh, hehehe… 

 

Gareng : Bab babagan tata praja, aku iki lak yo Lurahe Prajurit Karangkedempel kang dipercaya karo Kanjeng Sinuwun Puntodewo kinen ngayahi “jejibahan keamanan” neng tlatah kene. Ananging saiki Sinuwun Gatutkaca, Ontorejo lan Ontoseno kang bakal dadi lurahe prajurit neng tlatah Karangkedempel. 

 

Petruk : Kang Gareng, kowe biyen nate melu olah tatakaprajan, olah kaprajuritan lan olah kanoragan. Malah diparingi kaprigelan dadi “telik sandi”. Rak yo ngono ta Kang Gareng? 

 

Bagong 

 

 

: Telik sandi kuwi lak pelajaran mangan “kintel” sing diwulang karo “Saribin”.
Petruk : Wis…, Bagong iki ora genah, kuwi dudu mangan kintel arane kodhok, kuwi ngono “inteljen”, lan sing mulang dudu Pak Saribin sing penggaweyane golek kodhok neng sawah, kuwi ngono “BIN” singkatan soko Badan Inteljen Nasional. 

 

Semar : Eeee…, Ndoro Gatutkoco kuwi lak prajurit kang “biso mabur”, Ndoro Ontorejo kuwi lak prajurit kang “biso ambles bumi” lan Ndoro Ontoseno kuwi lak prajurit kang “biso kambang ing nduwure banyu”. We…, lhadalah…, kuwi pakem endi sing dienggo? 

 

Gareng : Yo kuwi Mo sing nggarahi aku bingung. 

 

Semar : Ngene thole…, kowe lan aku iki “drajate amung batur”. Tembung “batur” (embat-embate pitutur), kuwi ateges bisane amung maringi pitutur marang bendarane, “purbowaseso” ono ing astane ratu gustimu. 

 

Petruk : Wow ngono…, dadi batur kuwi “ora oleh pinter lan bener”? 

 

Semar : Piye yo? Aku “jines” neng Klampis Ireng iki kurang telung taun. Dino iki lagi mikirake persiapan “pangsiun”. Aku kepingin dadi petani lan dadi MC (momong cucu). Yen tak rasak-rasake pancen koyo ngono kuwi, sing oleh pinter lan bener kuwi amung nalendra, mohoresi lan ratu gustimu. Nadyan kowe ono sing wis lulus Magister Ilmu Pemerintahan UB, Doktor Sosiologi UB, malah sedilut engkas Petruk dadi Doktor Akuntansi UB. 

 

Petruk : Jagat dewo bathoro! Yo jagate wong Jowo! Dino iki akeh wong Jowo sing ilang “Jawane”! Hem…! 

 

Semar : Wis thole…, ojo kok terusake anggonmu anggetuni perkara kuwi. Ayo podho mangan sego anget karo sambel tempe penyet, sing tempe kacange digodhok dadi siji karo  kulup, tomat, lan lomboke. Iki “sambel sehat” sing ora digoreng nganggo lengo. Amung digodhog nganggo  banyu wae. 

 

Bagong : Padine Romo Semar ojire sibun (uangnya habis) amergo tanggale kewut (tanggalnya tua) kadit osi ukut ongel ngerog (tidak bisa membeli minyak goreng), hehehe…

 

Tancep Kayon (TAMAT).

The Royal Wedding

THE ROYAL WEDDING

(Perniwakkan Edeg)

Oleh: Djoko Rahardjo

 

Perniwakkan edeg  Pangeran Williem karo Kate Middleton nok Ojreg Westminster Abbey London, Inggris idad rabak sing emar. Williem nggawe ujab abang, analet ireng, utapes ireng, Kate nggawe rok owod hitup. Kanyab genaro sing tahil nok nalad, tekok ojreg nganti nang hamure Utar Elisabet Aud (Istana Buckingham).

 

Libom Roll Roys ireng sing ngawab Pangeran Williem karo arados’e, Pangeran Hery oket disik nok ojreg. Nentam kodew, Kate dikawab Ebes Nganale nggawe libom oket nok mburine nentam nganal.

 

Ngalup tekok ojreg, aud nentam numpak atrek aduk nang Anasti Buckingham.  Astep perniwakane diemar-emar agit irah. Nawak-nawake, arados-aradose nentam aud oket hebak. Ebes nganale Pangeran Williem (Pangeran Charles) oket karo ojobe.

 

Rabak perniwakkan edeg (The Royal Wedding) ublem nok narok, odiar, internet karo tv sampek nang orogen’e ewed (RI). Nok tv onok rambage David Beckam karo ojobe, Elton Jhon, sik kanyab selebritis sing kadit osi diublemno rambage.

 

Lady Diana Spencer, Ebes Kodew’e Pangeran William wis ewus itame. Naisak kodew utas iki kadit osi tahil kana’e nganal niwak karo Kate Middleton, kodew sing idad ojobe. Apais sing osi itreng  karo “itame ewed”?

 

Terjemahan

THE ROYAL WEDDING

(Perkawinan Terbesar Abad Ini)

 

Perkawinan besar Pangeran William dan Kate Middleton di Gereja Westminster Abbey Lomdon, Inggris jadi kabar yang besar (spektakuler). William memakai baju merah, celana hitam dan sepatu hitam. Kate memakai rok panjang warna putih. Banyak orang yang melihat di jalan, dari gereja sampai ke rumah Ratu Elisabeth Kedua (Istana Buckingham).

 

Mobil Roll Roys hitam yang membawa Pangeran William dengan saudaranya, Pangeran Hery datang lebih dahulu di gereja. Kate dibawa (dibimbing) oleh ayahnya memakai mobil dibelakang mobil pengantin pria.

 

Pulang dari gereja, pengantin berdua menaiki kereta kuda ke Istana Buckingham. Pesta perkawinannya dirayakan tiga hari. Kawan-kawan, saudara-saudaranya pengantin berdua datang semua. Ayah Pangeran William (Pangeran Charles) datang bersama isterinya.

 

Kabar perkawinan besar (The Royal Wedding) masuk di koran, radio, internet dan tv di negara kita (RI). Di tv ada gambarnya David Beckam dengan isterinya, Elton Jhon, masih banyak selebritris yang tidak bisa dimasukkan gambarnya.

 

Lady Diana Spencer, ibu Pangeran William sudah lama meninggalnya. Kasihan wanita yang satu ini tidak bisa melihat anak laki-lakinya menikah dengan Kate Middleton, wanita yang menjadi isterinya. Siapa yang mengerti dengan “kematian dirinya sendiri”?

BAHASA AREMA BAGIAN VII (Ngoni Dee Nilepno Ojire Bank)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH

BAGIAN VII

Ngoni Dee Nilepno Ojire Bank

 

Oleh Djoko Rahardjo*)

 

Genaro-genaro sing lawed’an nok Rasap Edeg Ngalam kanyab sing ngomongno Ngoni Dee.  Kodew  sing utas iki nggawe emar-emar nok tv, odiar karo nok narok. Genarone uya, (ngomonge sinam, ngokobe komes, awake semlohe), ojire kanyab, rondes pisan!

 

Suga

: Onok emar-emar nok tv, odiar karo narok. 

 

Ngambab

: Emar-emar opo Sug? 

 

Suga

: Ngoni Dee nilepno ojire genaro-genaro sing ndekek nok bank. 

 

Ngambab

: Lho kok osi nilepno iku yok opo? 

 

Suga

: Genaro-genaro iku kanyab sing diklethek karo Ngoni. Kanyab sing kadit itreng, ojire diraulekno ewed karo Ngoni. 

 

Ngambab

: Wow…, ledom genarone yok opo? 

 

Suga

: Genarone uya (ngomonge sinam-ngokobe komes-awake semlohe), ojire kanyab, hamur karo libom’e enes-enes, rondes pisan! 

 

Ngambab

: Narapas rubub karo tahil rambag’ e Ngoni, angak ho!

 

Terjemahan

Inong Dee Menggelapkan Uangnya Bank

 

Orang-orang yang berjualan di Pasar Besar Malang banyak yang membicarakan Inong Dee (Malinda Dee).  Wanita yang satu ini membuat geger/heboh di tv, radio, dan koran. Orangnya  cantik (bicaranya manis, pantatnya padat, tubuhnya seksi), uangnya banyak, janda lagi!

Agus : Ada berita heboh di tv. 

 

Bambang

: Berita heboh apa Gus? 

 

Agus

: Inong Dee menggelapkan uang orang-orang yang menyimpan di bank. 

 

Bambang

: Lho kok bisa (dapat) menggelapkan itu bagaimana? 

 

Agus

: Orang-orang itu banyak yang dirayu oleh Inong. Banyak yang tidak mengerti, uangnya dikeluarkan sendiri oleh Inong. 

 

Bambang

: Wow…, model (penampilan) orangnya seperti apa? 

 

Agus

: Orangnya ayu/cantik (bicaranya manis-pantatnya padat-tubuhnya seksi), uangnya banyak, rumah dan mobilnya bagus-bagus, janda lagi! 

 

Bambang

: Sarapan bubur dengan melihat gambarnya Inong, hangat kawan!

 

DAFTAR SINGKATAN

Bahasa Indonesia: BI Kategori Sintaksis: KS
Bahasa Jawa: BJ Verba/kata kerja: V
Bahasa Asli Arema: BAA Adjektiva/kata keadaan: Adj
Kata yang Dibalik: KyD Nomina/kata benda: N
Dapat Dibalik: DD Adverbia/kata keterangan: Adv
Tidak Dapat Dibalik: TDD Pronomina/kata ganti: Pron
Dibalik dengan Pertimbangan: DdP Numeralia/kata bilangan: Num
Uraian: Urai Preposisi/kata depan: Prep
Hasil: Hsl; Hasil Akhir: Hsl Ak Konjungsi/kata penghubung: Konj
Ejaan Lama: EL Interjeksi/kata seru: Inj
Keterangan: Ket. Partikel: Ptk

 

Kalimat 1

Urai

a

b

c

d

BI

Ada

berita heboh

di

tv, radio, koran

KS

Adv

N

Prep

Adv

KyD

Ada

atireb hobeh

id

tv, odiar, narok.

Hsl

DD

TDD

TDD

DdP

 

Ket:  Kata “ada” diganti “onok” (BJ); frase “atireb hobeh”  tidak bermakna maka diganti dengan “rame-rame” (BJ) dibalik menjadi “emar-emar”.

Kata tv (TDD), “radio” dibalik menjadi “odiar”;  “koran menjadi narok”.

 

Hsl Ak:  Onok emar-emar nok tv, odiar karo narok.

 

Kalimat 2

Urai

a

b

c

BI

Berita heboh

apa

Gus?

KS

N

Adv

N

KyD

Atireb hobeh

opo

Sug?

Hsl

TDD

DD

DD

Ket:  frase “atireb hobeh”  tidak bermakna maka diganti dengan “rame-rame” (BJ) dibalik menjadi “emar-emar”  , kata “apa” diganti “opo”.
Hsl Ak: Emar-emar opo Sug?

 

Kalimat 3

Urai

a

b

c

d

e

f

g

h

BI

Inong Dee

menggelapkan

uang

orang2

yang

menaruh

di

bank.

KS

N

V

N

Pron

Prep

V

Prep

N

KyD

Ngoni Dee

meng-paleg-kan

ngau

ngaro2

ngay

me-huran

id

ngab.

Hsl

DdP

TDD

TDD

DD

TDD

TTD

TDD

TDD

Ket: Kata “paleg” diganti “tilep” (BAA) yang berarti  ‘curi’, mencuri = nilep, 

Kata ‘uang’ diganti “ojir” (BAA),

kata ‘orang’ dibalik => ngaro => huruf  n bertukar tempat dengan g => gnaro => “genaro”,

kata ‘yang’ diganti “sing” (BJ),

kata ‘menaruh’ diganti “ndekek” (BJ),

kata ‘di’ diganti “nok” (BJ),

kata ‘bank’ tidak dibalik.

 

Hsl Ak: Ngoni Dee  nilep ojire genaro-genaro sing ndekek nok bank.

 

Kalimat 4:

Urai

a

b

c

d

e

BI

Lho kok

bisa

menggelapkan

itu

bagaimana?

KS

Inj

Adv

V

Pron

Adv

KyD

Lho kok

asib

meng-paleg-kan

uti

bagai-anam?

Hsl

TDD

DdP

TDD

TDD

TDD

Ket:  Kata ‘bisa’ diganti “biso” (BJ) dibalik => “osib”, 

kata “paleg” diganti “tilep” (BAA) yang berarti  ‘curi’, mencuri = nilep,

kata ‘itu’ diganti “iku”,

kata ‘bagaiman’ diganti “yok opo”.

 

Hsl Ak: Lho kok osi nilepno iku yok opo?

 

Kalimat 5

Urai

a

b

c

d

e

f

g

BI

Orang-orang

itu

banyak

yang

dirayu

oleh

Inong.

KS

N

Pron

Adv

Prep

V

Prep

N

KyD

Genaro-genaro

uti

kanyab

ngay

di-uyar

helo

Ngoni.

Hsl

DD

TDD

DD

TDD

TDD

TDD

DD

 

Ket:  Kata “genaro” (lihat kalimat 3 kolom D),

kata ‘itu’ diganti “iku” (BJ),

kata ‘yang’ diganti “sing” (BJ),

kata ‘dirayu’ diganti “diklethek” (BAA),

kata ‘oleh’ diganti “karo” (BJ)

 

Hsl Ak: Genaro-genaro iku kanyab sing diklethek karo Ngoni.

 

Kalimat 6

Urai

a

b

c

d

e

f

g

h

i

BI

Banyak

yang

tidak

mengerti

uangnya

dikeluarkan

sendiri

oleh

Inong.

KS

Adv

Prep

Adv

V

N

V

Adv

Prep

N

KyD

Kanyab

ngay

kadit

me-itreng

ngau-nya

di-raulek-kan

iridnes

helo

Ngoni.

Hsl

DD

TDD

DD

DD

TDD

DD

TDD

TDD

DD

Ket:  kata ‘yang’ diganti dengan “sing” (BJ), 

kata ‘uang’ diganti dengan “ojir” (BAA),

kata ‘dikeluarkan’ dibalik => di-raulek-kan => di-raulek-no (BAA),

kata ‘sendiri’ diganti “dhewe” (BJ) dibalik => ewehd => “ewed”,

kata ‘oleh’ diganti “karo” (BJ).

Hsl Ak: Kanyab sing kadit itreng ojire diraulekno ewed karo Ngoni.

 

Kalimat 7

Urai

a

b

c

d

e

BI

Lho kok

bisa

menggelapkan

itu

bagaimana?

KS

Inj

Adv

V

Pron

Adv

KyD

Lho kok

asib

meng-paleg-kan

uti

bagai-anam?

Hsl

TDD

DdP

TDD

TDD

TDD

Ket:  Kata ‘bisa’ diganti “biso” (BJ) dibalik => “osib”, 

kata “paleg” diganti “tilep” (BAA) yang berarti  ‘curi’, mencuri = nilep,

kata ‘itu’ diganti “iku”,

kata ‘bagaiman’ diganti “yok opo”.

 

Hsl Ak: Lho kok osi nilepno iku yok opo?

 

Kalimat 8

Urai

a

b

c

d

e

BI

Wow

model

orang

seperti

apa?

KS

Inj

Avd

N

Adj

Adv

KyD

Wow

ledom

narog

itrepes

apa?

Hsl

DD

DD

DD

DdP

DD

Ket:  Kata ‘model’ dibalik => “ledom”, 

kata “orang” dibalik => ngaro, huruf  n bertukar tempat dengan huruf g

menjadi gnero => “genaro”,

kata ‘seperti’ diganti “yok opo”.

 

Hsl Ak: Wow, ledom genarone yok opo?

 

Kalimat 9:

Urai

a

b

c

d

BI

Orangnya

ayu

bicaranya

manis.

KS

Pron

Adj

V

Adv

KyD

Genarone

uya

aracib-nya

sinam.

Hsl

DD

DD

DdP

DD

 

Ket:  Kata “genaro” (lihat kalimat 3 kolom D),

kata ‘bicaranya’ dibalik =>  aracib-nya (tidak bermakna) dan diganti dengan “ngomonge” (BJ).

 

Hsl Ak:  Genarone uya ngomonge sinam.

 

Kalimat 10

Urai

a

b

c

d

BI

Pantatnya

padat tubuhnya

seksi.

KS

V

Adj

Pron

Adj

KyD

Tatnap-nya

tadap

hubut-nya

iskes.

Hsl

DdP

DdP

DdP

DdP

 

Ket:  Kata “tatnap-nya”, “tadap”, “hubut-nya”, dan “iskes” tidak lazim digunakan sehingga diganti dengan  kata-kata bahasa Jawa:

‘pantatnya’= “bokonge” (BJ) dibalik  =>” ngokob’e”,

‘padat’ = “semok” (BAA) dibalik => “komes”,

‘tubuhnya’ = “awake” (BJ),

‘seksi’ = “semlohe” (BAA).

 

Hsl Ak:  Ngokobe komes, awake semlohe.

 

Kalimat 11

Urai

a

b

c

d

e

f

g

h

BI

Uangnya

banyak

rumah

dan

mobilnya

bagus2

janda

lagi!

KS

Pron

Adv

N

Konj

N

Adj

Adv

Inj

KyD

Ngau-nya

kanyab

hamur

nad

libom-nya

sugab2

adnaj

igal!

Hsl

TDD

DD

DD

TDD

DD

TDD

TDD

DdP

Ket: Kata “ngau-nya” diganti “ojire” (BAA), 

kata ‘nad’ diganti “karo” (BJ),

kata ‘sugab’ diganti  “enes” (BAA),

kata ‘adnaj’ diganti “rondo” atau “rondes (BAA),

kata ‘igal’ diganti dengan “pisan” (BJ).

 

Hsl Ak: Ojire kanyab, hamur karo libome enes-enes, rondes pisan!

 

Kalimat 12

Urai

a

b

c

d

e

f

g

h

BI

Sarapan

bubur

dengan

melihat

gambarnya

Inong,

hangat

kawan!

KS

V

N

Konj

V

N

N

Adv

N

KyD

Narapas

rubub

nanged

me-tahil

rambag-e

Ngoni,

tangah

nawak!

Hsl

DD

DD

TDD

DD

DD

DD

DdP

DD

Ket: Kata ‘sarapan’dibalik => naparas, huruf  p bertukar tempat dengan huruf r => “narapas”, 

kata ‘dengan’ diganti “karo” (BJ),

kata ‘gambar’ dibalik => rabmag => huruf  b bertukar tempat dengan m => “rambag”,

kata ‘hangat’ diganti “angak” (BAA),

 

Hsl Ak: Narapas rubub karo tahil rambag-e Ngoni, angak ho!

 

Kesimpulan:

No.

Hasil Identifikasi 

Kategori Sintaksis

Hasil Inventarisasi Jenis Kata yang

DD TDD

DdP

1.

V

6d,6f,12a,12d

3d,3f,4c,5e,7c

9c,10a,

2.

Adj

9b,

11f,

8d,10b,10d,

3.

N

1b,2c,5a,5g,6i,11c,11e,12b,12e,12f,12h

2a,3c,3h,6e

3a,

4.

Adv

1a, 2b,5c,6a,6c,8b,8e,9d,11b

4e,6g,7e,11g

1d,4e,7b,12g

5.

Pron

3d,5b,9a,

4d,7d,11a

10c

6.

Num

7.

Prep

1c,5d

3e,3g,5f,6b,6h,

8.

Konj

11d,12c,

9.

Inj

8a

4a,7a,

11h,

10.

Ptk

BAHASA AREMA BAGIAN VI (Kadit Kanyup Sicrak OVJ)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH

BAGIAN VI

Kadit Kanyup Sicrak  OVJ

 

Oleh Djoko Rahardjo*)

 

Genaro-genaro Ngalam kanyab kepingin tahil OVJ nok Graha Cakrawala UM ipat kadit osi ublem,  soale kadit kanyup sicrak. Genaro Ngalam kanyab sing oleg, terpaksa genaro-genaro tahil nok tv.

 

Suga : Mbab, umak wingi tahil OVJ? 

 

Ngambab : Oyi ker! Lha umak? 

 

Suga : Ayas kadit tahil, kadit kanyup sicrak. Umak diisaki sicrak apais? 

 

Ngambab : Ayas diisaki naragod. Genarone kadit osi tahil, ongul nang Ayabarus. 

 

Suga : Otrap karo nawake nok OVJ kadit oyi! Ebes walkot Utab diplekotho, diisaki  kuis. 

 

Ngambab : Sug, ayas katnim ojir’e amil ubir. Ayas kadit ojir, digawe ukut oges lecep. 

 

Suga : Wanyik ojir’e hulupes ubir, ukuto aud, kawine londem. 

 

Ngambab : Hem…, kane…, wetengku ewul nakam oges lecep kawi londem. 

 

 

Terjemahan

Tidak Punya Karcis OVJ

Orang-orang (masyarakat) Malang banyak yang berkeinginan melihat OVJ di Graha Cakrawala UM tetapi tidak dapat masuk karena tidak mempunyai karcis.

 

Agus : Mbang kamu kemarin melihat (menonton) OVJ? 

 

Bambang : Iya teman. Lha kamu? 

 

Agus : Saya tidak menonton, tidak punya karcis. Kamu diberi karcis siapa? 

 

Bambang : Saya diberi juragan. Orangnya tidak bisa menonton, pergi ke Surabaya. 

 

Agus : Parto dan temannya di OVJ tidak oke! Bapak Walikota Batu dikerjai, diberi kuis. 

 

Bambang : Gus, saya minta uangnya Rp5.000,00. Saya tidak mempunyai uang untuk beli nasi pecel. 

 

Agus : Ini uangnya Rp10.000,00, belikan dua, lauknya mendol. 

 

Bambang : Hem…, enak…, perutku lapar makan nasi pecel lauknya mendol.

 

DAFTAR SINGKATAN

 

Bahasa Indonesia: BI Kategori Sintaksis: KS
Bahasa Jawa: BJ Verba/kata kerja: V
Bahasa Asli Arema: BAA Adjektiva/kata keadaan: Adj
Kata yang Dibalik: KyD Nomina/kata benda: N
Dapat Dibalik: DD Adverbia/kata keterangan: Adv
Tidak Dapat Dibalik: TDD Pronomina/kata ganti: Pron
Dibalik dengan Pertimbangan: DdP Numeralia/kata bilangan: Num
Uraian: Urai Preposisi/kata depan: Prep
Hasil: Hsl Konjungsi/kata penghubung: Konj
Ejaan Lama: EL Interjeksi/kata seru: Inj
Dan Lain-lain: dll. Partikel: Ptk

 

Kalimat 1

Urai

a

b

c

d

e

BI

Mbang

kamu

kemarin

me-nonton

OVJ?

KS

N

Pron

Adv

V

Adv

KyD

Mbab

umak

niramek

notnon

OVJ?

Hsl

DD

DD

DdP

DdP

TDD

 

Keterangan:  kata “kemarin” jika dibalik menjadi  “niramek” , kata yang dibalik (kata turunan) ini  tidak lazim digunakan,

kata “wingi” (BJ) menggantikan kata ‘kemarin’ ,

kata “me-nonton” jika dibalik menjadi “me-notnon”,

kata “notnon” tidak lazim digunakan  dan diganti dengan kata “melihat” => me-lihat => lihat => “tahil”.

 

Kalimat 2

Urai

a

b

c

d

BI

Iya

teman.

Lha

kamu?

KS

Ptk

Pron

Inj

Pron.

KyD

Ayi

namet.

Lha

umak?

Hsl

TDD

DdP

TDD

DD

 

Keterangan:  kata “iya” jika dibalik => “ ayi”,  kata “ayi” tidak lazim digunakan sehingga diganti  dengan kata “oyi” (BAA),

kata “teman” jika dibalik => “namet”, kata “namet” tidak lazim digunakan dan diganti dengan “arek/rek” (BJ) dibalik => “ker”.

 

Kalimat 3:

Urai

a

b

c

d

e

f

BI

Saya

tidak

melihat,

tidak

punya

karcis.

KS

Pron

Adv

V

Adv

V

N

KyD

Ayas

kadit

tahil,

kadit

kanyup

sicrak.

Hsl

DD

DD

DD

DD

DD

DD

 

Keterangan:  kata “melihat” => me-lihat => “tahil”,

kata “punya” => punya +/k/ => punyak  dibalik menadi “kanyup”.

 

Kalimat 4

Urai

a

b

c

d

BI

Kamu

diberi

karcis

siapa?

KS

Pron

V

N

Adv

KyD

Umak

iredib

sicrak

apais?

Hsl

DD

DdP

DD

DD

 

Keterangan:  kata “diberi” jika dibalik => “ iredib”,  kata “iredib” tidak lazim digunakan sehingga diganti dengan kata “diisaki” yang berasal dari “dikasih” (BI tidak baku) => di-kasih => di-hisak => di-/h/-isak+i.

Kalimat 5

Urai

a

b

c

BI

Saya

diberi

joragan.

KS

Pron

V

N

KyD

Ayas

iredib

naragod.

Hsl

DD

DdP

DD

 

Keterangan:  kata “diberi” jika dibalik => “ iredib”,  kata “iredib” tidak lazim digunakan sehingga diganti dengan kata “diisaki” yang berasal dari “dikasih” (BI tidak baku) => di-kasih => di-hisak => di-/h/-isak+i,

kata “djoragan” (BJ-EL) dibalik menjadi nagarod/j/ => huruf /g/ bertukar tempat /r/ => “naragod”.

 

 

Kalimat 6:

Urai

a

b

c

d

e

f

g

BI

Orangnya

tidak

bisa

menonton,

pergi

ke

Surabaya.

KS

Prep

Adv

V

V

V

Prep

N

KyD

Genarone

kadit

osi

me-notnon

igrep

ke

Ayabarus.

Hsl

DD

DD

DD

DdP

DdP

TDD

DD

 

Keterangan:  kata “orangnya” diganti  “genarone” , ,

kata “me-nonton” jika dibalik menjadi “me-notnon”,

kata “notnon” tidak lazim digunakan  dan diganti dengan kata “melihat” => me-lihat => lihat => “tahil”,

kata “pergi” dibalik menjadi “igrep”, kata ini tidak lazim digunakan,

kata “igrep” diganti “lungo” (BJ) jika dibalik menjadi “ongul”.

 

Kalimat 7

Urai

a

b

c

d

e

f

BI

Parto

dan

temannya

di

OVJ,

tidak oke!

KS

N

Konj

Adv

Prep

N

Inj

KyD

Otrap

nad

namet-nya

id

OVJ

kadit eko!

Hsl

DD

DdP

DdP

DdP

TDD

TDD

 

Keterangan:  kata “dan” => dibalik menjadi => “nad”, kata “nad” tidak lazim digunakan,

kata “namet-nya” tidak lazim digunakan dan harus diganti dengan kata “kawan” jika dibalik menjadi “nawak” => “nawak-e”,

kata “di” => dibalik menjadi => “id”, kata “id” tidak lazim digunakan,

kata “punya” => punya +/k/ => punyak  dibalik menadi “kanyup”,

kata “tidak oke” => dibalik => “kadit eko”  (ambigu/membingungkan).

 

Kalimat 8

Urai

a

b

c

d

e

BI

Gus,

saya

minta

uang

lima ribu rupiah.

KS

N

Pron

V

Adv

Num

KyD

Sug

ayas

katnim

ngau

amil ubir rupiah.

Hsl

DD

DD

DD

TDD

DD

 

Keterangan:  kata “uang”  jika dibalik menjadi “ngau” , kata  “ngau” ini tidak memiliki arti sehingga harus diganti dengan kata “ojir’e” (BAA).

 

 

 

 

 

Kalimat 9:

Urai

a

b

c

d

e

f

g

h

BI

Saya

tidak

punya

uang

untuk

membeli

nasi

pecel.

KS

Pron

Adv

V

N

Konj

V

N

N

KyD

Ayas

kadit

kanyup

ngau

kutnu

mem-ileb

isan

lecep.

Hsl

DD

DD

DD

TDD

TDD

TDD

TDD

DD

 

Keterangan:  kata “uang” diganti  “ojir” ,

kata “untuk” jika dibalik menjadi “kutnu”,

kata “kutnu” tidak memiliki arti sehingga diganti “digawe” (BJ),

kata “beli” dibalik menjadi “ileb”, kata ini homofon  dengan “ilep”,

kata “ileb” diganti “tuku” (BJ) jika dibalik menjadi “ukut”.

kata “isan” tidak memiliki arti sehingga harus diganti dengan kata “sego” (BJ) jika dibalik menjadi “oges”.

 

 

Kalimat 10

Urai

a

b

c

d

e

f

g

BI

Ini

uangnya

sepuluh ribu Rp,

belikan

dua,

lauknya

mendol.

KS

Pron

V

Num

V

Num

Adv

V

KyD

Ini

ngau-nya

hulepes ubir Rp,

ileb-kan

aud

kual-nya

londem.

Hsl

DdP

TDD

DD

DdP

DD

TDD

DD

 

Keterangan:  kata “uang” diganti dengan “ojir” ,

kata “ileb-kan” diganti“ukut-no”,

kata “lauknya” dibalik => “kaul-nya” kata ini tidak memiliki arti dan lazim diganti dengan kata “iwak” (‘ikan’) .

 

 

Kalimat 11

Urai

a

b

c

d

e

f

g

BI

Hem, enak

perutku

lapar,

makan

nasi pecel

lauknya

mendol.

KS

Inj

N

Adj

V

N

Adv

N

KyD

Hem, kane

turep-ku

rapal,

nakam

isan lecep

kual-nya

londem.

Hsl

DdP

DdP

DdP

DD

DdP

DdP

DD

 

Keterangan:  kata “hem”  tidak dapat dibalik  menjadi “meh”,

kata “enak” dapat dibalik menjadi “kane”,

kata “perut-ku” dibalik => “turep-ku” kata ini tidak memiliki arti dan lazim diganti dengan kata “wetengku” (BJ),

kata “lapar” dibalik => “rapal” kata ini tidak memiliki arti dan lazim diganti dengan kata “luwe” (BJ),

kata “nasi” => dibalik

 

 

Kesimpulan:

No.

Hasil Identifikasi Kategori Sintaksis dan Peran Semantis

Hasil Inventarisasi Jenis Kata yang

DD

TDD

DdP

1.

V, Adj, N, Adv

1a,3c,3d,3e,3f,4c,4d, 

5c,6c,6g,7a,8a,8c,9b,9c,9h,10g,11d,11g

1e,7e,8d,9d,9g,10b,

10f

1c,1d,4b,5b,6d,6e,

7c,10d,11b,11c,11e,

11f

2.

Pron, Prep, Konj, Inj, Ptk

1b,2d,3a,4a,5a,6a,8b,9a

2a,2c,6e,7f,7f,9e

2b,7b,10a,11a

3.

Num

8e,10c,10e

4.

Kata yang bermakna ganda

5.

Kata yang berkonotasi negatif

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.