Kembang Kemukus

Kembang Kemukus Cerkak Karkono Supadi Putra (Dimuat di Solopos, Kamis 07 Januari 2010) Mripat bening kuwi mandeng aku tenanan. Aku ora kuwasa mbales delengane suwe-suwe. Dakslimurke delengaku marang wit-witan nagasari sing gumigil anteng. Sumilire angin krasa adhem nyapu kulit. Dakremes driji-drijiku dhewe, ing antarane ngrasakke rasa adhem lan uga gumreget ana njero dhadhaku. “Apa temen […]