Arjuna sang Playboy (Bagian Ke-2)


ARJUNA SANG PLAYBOY

(Bagian Ke-2)

Oleh: Djoko Rahardjo*

 

Sejak film Mahabarata ditayangkan di ANTV maka banyak pemirsa yang mengenal tokoh Arjuna yang ganteng. Semula sebagian besar pemirsa, terutama para remaja puteri tidak menyukai cerita wayang tetapi dengan munculnya Shaheer Siekh, pemeran Arjuna maka mereka perlahan-lahan mulai menyukai cerita wayang, khususnya film Mahabarata.
Dalam kisah Mahabarata versi Wayang India, Arjuna hanya pernah menikah 2 (dua) kali tetapi di dalam kisah Mahabarata versi Wayang Indonesia, khususnya Wayang Jawa, Arjuna menikah berkali-kali. Isteri Arjuna yang terkenal ada 3 (tiga) orang, yakni Drupadi, Subadra dan Banuwati. Dua isteri Arjuna yang diceritakan dalam kisah Mahabarata versi India, yakni Drupadi dan Subadra.
Dalam tulisan ini, isteri Arjuna yang hendak diceritakan adalah Banuwati. Lho? Banuwati itu kan isteri Doryudana? Memang benar dia adalah isteri Doryudana. Akan tetapi…, ketika Banuwati masih gadis…, dia adalah kekasih Arjuna. Di akhir cerita Mahabarata, Doryudana mati di tangan Bima maka kembalilah Banuwati ke pangkuan Arjuna. Kalau bertanya tentang kecantikan Drupadi dan Subadra, semua pemirsa film Mahabarata yang ditayangkan di ANTV sudah tahu.
Seperti apa kecantikan Banuwati? Apakah kecantikannya sejajar dengan Drupadi dan Subadra? Berikut ini sosok/penampilan Banuwati yang dicitrakan (dilukiskan) ke dalam bahasa Jawa.
 Garwo Noto Ngestino sesilih Dewi Banuwati

Dewi Banuwati…, lamun cinondro warnane sang dewi kurang condro luwih warno

Dedege pidekso…, kumpul sing cendhek ora kedhuwuren

Awor sing dhuwur ora kecendheken

Kulitan kuning nemu giring koyo emas disangling

Rikmo ngemak ngembang bakung…, ireng memes rodo ijo

Bathuk nyelo cendhani

Alis nanggal sepisan njlirit dumugi ing godhek

Netro lindri-lindri ambawang sebungkul

Grono rungih lir winangun…, pipi nduren sajuring

Lathi manggis karengat…, wojo rentet miji timun

Yen mesem ketingal wajane gumebyar koyo mutioro rinonce

Yen ngendiko tregal-tregel rodo groyok nanging mboten nate cewet

Jonggo manglung ngolan-olan…, pundhak nraju mas

Tangan nggendhewo gading…, driji mraji mucuk ri

Dhodho weweg ndemenake…, bangkekan nawon kemit

Sukumu kang gangsir…, kempol koyo kemanak

Tungkak bunder koyo dibubut

Yen mombrong katon mencorong…

Yen mbesengut wimbuh patut…

Yen tanggal nom melu nom…

Yen tanggal tuwo wangsul dadi prawan sunthi

Kaladuke panyondro Dewi Banuwati pendhak telung dino mundhak ayune

Ora ngemungake poro priyo…

Senadyan poro wanito kathah ingkang sami cipto kasmaran.

Kira-kira penampilan Banuwati mirip dengan artis India/Ratu Kecantikan Dunia yang bernama Aishwarya Ray seperti gambar berikut ini.
 
 aishwarya-rai-BANUWATI
Bersambung…
 

*) Staf Subbag Umum LP3 UM

Post Author: Djoko Rahardjo

Leave a Reply

Your email address will not be published.