#OsobKiwalanUM eps. 2: Macem-Macem Genaro sing Bakal Umak Temoni pas Oyoir

Tamales igap, #CivitasUM! Yokpo asaupe? Tamanges terus wis oyi, nek kadit halangan ojo bolong, oke? Kadit keroso maringene wis oyoir. Ndek dino sing suci iki, umak mesti bakal ketemu kanyab genaro pas silaturahmi, opo maneh ketemu dulur-dulur. Osi ae umak ditekani dulur-dulur, utawa umak sing nekani. Nah, kadit mungkin kan nek genaro-genaro sing umak temoni […]

#OsobKiwalanUM eps. 1: Tips Gawe Umak Ben Kadit Suwung pas Asaup

Tamales igap, #CivitasUM! Igap-igap ngene kane opal, ker? Asaib e lek kadit asaup ngene iki osi nakam oges nowar, nendes kombet, karo ngipok. Kane ilakes ker! Preian pas asaup ngene ojok rudit ae! Ndek rubrik #OsobKiwalanUM sing pertama iki, ayas arep ngekeki tips-tips gawe umak ben kadit suwung pas asaup! 1. Ngaji karo ibadah-ibadah liyane […]

Bahasa Arema (Bagian Ke-28)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH (Bagian Ke-28) Kanyab Genaro Stres (Banyak Orang Stres)    Jaman wis ujam ipat kanyab genaro sing stres. Genaro edeg-licek, nganal-kodew, ayak- taralem, osed-atok odop kenek ajaleg stres. Ajaleg stres osi ngeneki kera halokeasan, kera haikulan, genaro rontakan, genaro sing idrekane nok rasap, ebes ripos lan liyo-liyane. Waduh… pokok’e wis idad […]

Bahasa Arema… (Bagian Ke-27)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH (Bagian Ke-27) Regeg Rasap Irut Ayabarus (Geger Pasar Turi Surabaya)    Ayabarus regeg mergo Ebes Kodew Risma ngirum-ngirum. Boss PT sing ngewag Rasap Irut Ayabarus merkarakno nang isilup mergo Ebes Kodew Risma diarani kadit uam mbongkar kios sing diewag genaro licek lawetan. Mesti ae Ebes Kodew Risma njlentrehno lek tuduhan […]

BAHASA AREMA… (Bagian Ke-25)

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH BAGIAN XXV NAPALED KODEW SING IDAD IRENTEM (Delapan Wanita yang Menjadi Menteri)  Oleh: Djoko  Rahardjo*)   Unggim eros, langgat nemlikur nalub Oktober nuhat aud ubir tapme saleb. Ebes Okoj Wiodod ngewag kabinet idrek sing onok agit hulup tapme irentem . Kanyab genaro kodew sing idad irentem. Napaled kodew sing idad irentem, […]