BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH BAGIAN XII

BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH

BAGIAN XII

Genaro Nade Utowo Ngendeg

Oleh: Djoko Rahardjo*)

Asaib saben kusam ngayambes Dzuhur ayas karo nawak-nawak rontak ladup nang Masjid Al Hikmah UM. Dino Nines, langgat aud hulup wolu nuhat aud ubir rolas, sing idad imam ngayambes Prof. Dr. H. A. Syukur Ghozali, M.Pd, sing ngisaki ijakan Ustadz Syafaat, S.Ag, M.Ag. Ustadz Syafaat nyritakno kejadian, onok genaro-genaro sing ngrubung genaro nade utowo ngendeg. Nabi Muhammad nokat nang genaro-genaro maeng. Ono opo umak hebak nggrombol nok kene? Genaro-genaro hebak njawab lek tahil genaro nade utowo ngendeg.

Nabi njelasno nang genaro hebak, lek genaro sing dimaksud nade utowo ngendeg mau sak jane genaro sing igal ngalami cobaan sing edeg. Ojok ditahil nekapane karo omonge sing kadit enes. Opos sing uam nade utowo ngendek? Umak hebak kadit uam idad genaro ngendeg. Mangkane genaro sing koyok ngono iku kudu dinaisaki! Opo sebabe idad nade? Asaibe sing nggarakno nade, umpane racape utowo ojobe tanggim; ebese itam, kanae itam, ojobe itam; hamure utowo raijone siba mergo kobongan, lan liyo-liyane.

Sakjane genaro sing nade iku, miturut Nabi Muhammad saw., yo iku genaro sing ngombos. Genaro sing rumongso paling reneb, paling rintep, paling itreng, paling ayak, paling icus, paling kuwoso, paling edeg utowo tauk. Idad duduk genaro sing koyok ditahil nekapan karo utapese lobod. Duduk genaro sing kadit uam soda. Duduk genaro sing ngglambyar omonge.

Jare Nabi nok Hadist Qudsi, lek kepingin nggoleki Allah swt. iku onok panggonane utowo hamure genaro-genaro sing susah uripe. Duduk nok isore uwit utowo ringgipe ilak. Duduk nok Gunung Iwak. Idad kudu ngamalno raijone karo ilmune. Nah…, sing penting saiki kudu tahil awake ewed-ewed. Awake ewed iki opo kusam nok golongane wanyok? Genaro sing ngombos karo tidem?

Pemberitahuan!

Kali ini tidak ada yang mendapat hadiah sebab tidak ada yang dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan benar.  Sejauh ini yang dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan benar “hanyalah” Prof. Dr. Dawud, M.Pd, Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM).

Malang, 28 Mei 2012

*) Djoko Rahardjo, Staf Subbag Sarana Akademik BAAKPSI UM

Post Author: Djoko Rahardjo

3 thoughts on “BAHASA AREMA YANG HAMPIR PUNAH BAGIAN XII

  FUAD um ac id

  (7 Juni 2012 - 20:22)

  asahab akinup hiskat ngedher soamur imahaf, lahadap akinup idba nupmas tinggal ungad ing ngalam

  djoko rahardjo

  (4 Juni 2012 - 07:27)

  Wah…, Ebes Sogol ngewag Osob Kelaban Ngalam nuhat sing paling kewut. Kanyab Genaro Ngalam sing kadit itreng. Hehehe…

  sogol

  (1 Juni 2012 - 14:20)

  araskek araskek malaskang itraskeng bes! oraska senaskeng pecaska AREMASKA

Komentar ditutup.