DHAGELAN WAYANG MALANGAN BAGIAN I

DHAGELAN WAYANG MALANGAN

BAGIAN I

Lakon Semar Mendem

 

Oleh Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan*)

 

Gonjang-ganjing di Padhepokan Klampis Ireng, Ki Lurah Badranaya (Semar) digugat oleh ketiga putranya yaitu (1) Gareng, (2) Petruk, dan (3) Bagong tentang pakem keamanan yang berlaku di Negara Idraprasta (Amarta).

 

Gareng : Oala… momo dadi  tukang “jogo kemit” sepisan wae kok ora jelas nasibku. 

 

Semar : Eh..eh…, piye Reng? Balenana anggonmu ngomong, ramamu iki kupinge wis rada budheg! Dumduman dhuwit? 

 

Petruk : Wis… wis…, romo iki piye, jogo kemit kok dadi dumduman dhuwit. 

 

Bagong : Dasaaar…, romo lagi mendem dhuwit! 

 

Gareng : Bingungku iki ngene mo…, bab keamanan neng tlatah Indraprasta kuwi lak yoo…, ono gandeng-cenenge karo “pakem” sing wis ono. Aku nate disekolahake menyang Markas Komando Brimob Watukosek. Malah aku oleh “wing penembak jitu”. Saiki kabeh mau ora ono gunane. Aku (Gareng), Petruk lan Bagong bakal lumengser, “madhep pandhito ratu”. 

 

Petruk : Oalaa… Kang Gareng omongmu kaya maharesi (mahaguru/profesor) kang waskitha/kang pinunjul ilmune. Lumengser “madhep pandhito ratu” kuwi ateges ratu utowo rojo kang “wis ora hamengku praja”  lumengser dadi pandhito (kyai). Lha awake dhewe iki sapa? 

 

Bagong : Pancen Kang Gareng kuwi “kemlinthi”. 

 

Semar : Eh…eh, aku iki wong bodho, ora tau mangan sekolahan, kok malah ditakoni  sebab-sebab matine Paikem. Sak weruhku Paikem kuwi wis mulih menyang “kasedan jati” nggawa tatu kang “arang kranjang”. 

 

Gareng : Aduh biyung! Pakem kok dadi Paikem. Ngomong “sora” marang wong tuwa kuwi ora becik, mundak diarani anak kang murangtata. Becike piye? 

 

Bagong : Ngene kang Gareng, aku nduweni pratikel, piye yen romo Semar ditanggapake “Inul Daratista”, men biso beksan utawa “njoged ngebor”. Mengko yen wis kemringet sarirane bakal gumregah. 

 

 

Ana tutuge (bersambung)

Post Author: Djoko Rahardjo

18 thoughts on “DHAGELAN WAYANG MALANGAN BAGIAN I

  Wangsa

  (12 Maret 2013 - 08:45)

  Kapan ya nang UM nanggap wayang Malangan?

  HUDA KARTUMAN

  (16 Oktober 2012 - 16:58)

  ikut gabung

  brengosakkepel

  (2 Desember 2011 - 14:40)

  apa ada rekaman dari ki matadi….suwun

  djoko rahardjo

  (15 April 2011 - 08:02)

  Saya mencoba menghindar dari nama-nama makanan tetapi kenyataannya tidak bisa. “Rames” itu kan juga nama makanan, contohnya “nasi rames”.

  Naah…, nama “Semar” saya balik jadi “Rasem”. Begitu lho, Mas Robby…, ha… ha…

  robby alexsander

  (15 April 2011 - 07:43)

  Ki Dalang Ebes Djoko, lho…? “Semar” dibalik kok jadi “Rasem” seharusnya kan “Rames”.

  Waduh…, dalangnya mendem. Mendem dhuwit ni…ye…

  djoko rahardjo

  (14 April 2011 - 14:23)

  Waduh…, Pak Noor iki onok-onok’ae sing ditakokno. Lek Semar (Rasem) mendem wedok-an koyok’e nggak muin…eh nggak mungkin.

  Lha lek “Rasem-un/in” iku sangat mungkin karo “nekek gendhul/botol”, diiringi lagu: “Mabuk lagi…, mabuk lagi…, hoek…, hoek”. Karo mlakune gloyoran.

  Noor Farochi

  (14 April 2011 - 12:41)

  @Sugiono
  Opo mungkin P.Djoko semar mendem iku yo “mendem wedok an” trus diiringi sak lagune pisan bek-e

  djoko rahardjo

  (14 April 2011 - 11:00)

  Waah… iki onok pembaca sing kritis. Sabar ngge Pak Giono, mangke badhe kulo bahas wonten ing crita candakipun. Matur sembah nuwun.

  sugiono

  (14 April 2011 - 10:49)

  Ki Dalang Ebes Djoko, aku lak oleh takon nggawe boso Malangan to?

  Ngene Ki Dalang, biasane setiap judul iku ono maksudte, kira-kira lakon “Semar Mendem” iku maksudte opo?

  djoko rahardjo

  (14 April 2011 - 10:18)

  Mas Teguh yang terhormat, memang betul yang Anda sampaikan bahwa dialog (antawacana)yang saya gunakan cenderung ke “Basa Jawa Pinathok” atau bahasa Jawa: Yoja/Jogja/Yogyakarta atau Sala/Solo/Surakarta.

  Ayas yo kepingin nggawe osob kelaban Ngalam ipat rodok angel. Lek nggawe “gaya jegdongan” koyok duweke Ki Dalang Matadi mungkin iso.

  Mbak Debrina yo njaluk diterjemahno nang bahasa Indonesia. Mene utowo emben aku kate nyacak nggunakno boso campuran.

  Suwun yo Mas Teguh, aku seneng karo kritikan sampeyan sing bersifat membangun.

  debrina rahmawati

  (13 April 2011 - 08:39)

  Wah… ini bakal ramai! Ada Dhalang Arema yang lagi mendem. Ki Dhalang Ebes Okodj saya mau usul, seperti yang diusulkan oleh Bapak Moch Syahri, mohon “Dhagelan Wayang Arema” ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arema dan bahasa Indonesia.

  Mohon lakonnya ditambah dengan hal-hal yang “up to date” seperti Melinda Dee atau Inong Malinda. Biar tambah seru ha…ha…ha….

  teguh priyanto

  (13 April 2011 - 08:30)

  Ki Dalang Djoko, sa eruhku Wayang Malangan (wayang kulit) iku wis biyen disebut Wayang Jegdong utowo Wayang Wetanan. Disebut Jegdong dijupuk teko swara gamelan kecrek dalang karo gong sing paling seru (dominan) diarani Wayang Wetanan mergo Wayang, Dalang sa Gamelan pengiringe khas Jawa Wetan. Suluk Dalang, Antawacana, Tembang, Odo-odo, greget karo sabete pancen bedo karo Wayang Kulonan utamane antawacana (dialog) nggawe basa jawa timuran dialek Malang, Suroboyo utowo Jombang. Lha Wayangane ki Dalang Djoko iku, lek diwoco antawacanane luwih kroso kulonan timbang wetanan,…ha, ha…ha. Ayo sopo maneh sing kate urun rembug Paikem, eh,. pakem pedalangan.

  Moch Syahri

  (13 April 2011 - 07:30)

  waduh…. sam Okodj gak konsisten nih, mana bahasa malangan-nya di wayang tadi. seharusnya, tetep pakai bahasa walikan Sam

  robby alexsander

  (13 April 2011 - 07:28)

  Jik tumon iki onok lakon Semar Mendem, kiro-kiro Dalange sing mendem, duduk Ki Semar Lurah Bodronoyo sing mendem, tapi gak opo2 “Ki Bes Okodj” (Ki Dalang Ebes Djoko).

  Namanya saja “Dhagelan Wayang Malangan”, saya dapat memaklumi karena rata-rata bahasa Jawa yang dipakai oleh Arema itu “agak kacau”. Lebih-lebih ini dagelan, ya harus lucu. Opo tumon jenenge jajan pasar dipakai sebagai judul? Lain hari mungkin Ki Bes Okodj akan membuat judul “Bagong Onde-onde Ngglundung” ha..ha…ha!

  Noor Farochi

  (13 April 2011 - 07:21)

  @ erie
  Lek Semar mesem, iku aji-aji oleh-olehe tekok mbah dukun. Semar mendem yo iso arane jajan, tp yo iso pancen ‘ngubur’ barang cekne gak mambu.
  Mikul duwur mendem jero, iku paling sering diomong-ne petinggi orba.
  Wong mendem, iku biasa-ne mari ngombe miras terus teler,… lha wong asu-ae gak doyan kok yo di ombe,… lak wis nemen tah oleh-he nggragas.

  dmulyono82

  (12 April 2011 - 16:02)

  Nggih wonten mawon mbak Erie lakon semar mendem kuwi, la sing ndamel lakon kuwi kan yo sakarep dalange, kale ningali tanggale, yen tanggale nem dadi semar sumeh, yen tanggale welasan dadi semar melas soale mikir seng di bayar kok akeh men, la yen tanggale tuwek dadi semar mendem soale seng digawe tuku beras wes entek. Hahahahahahaha
  Iki ngono asli dalang malangan yo njaluk sepuro lek judul lakone rodok ngawor.Matur Nuwun.

  securiti um

  djoko rahardjo

  (12 April 2011 - 15:29)

  Dhumateng Ibu Erie, panci leres panjengan bilih lakon Semar Mendem punika mboten wonten.

  Swargi Ki Narto Sabdo nate pentas utawi ngawontenaken pasugatan ringgit kanthi lelampahan “Semar Kuning”. Lajeng ingkang ndamel lelampahan “Semar Mendem” punika kulo pribadi.

  Matur sembah nuwun.

  Saking kula,

  Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan

  erie

  (12 April 2011 - 15:01)

  Kagem Ki Djoko Rahardjo Arema Singo Edan, panjenangan iki kok ono-ono wae. Opo tumon, lakon kok Semar Mendem? Semar mendem niku lak arane jajan pasar.

Komentar ditutup.